Annons
Annons

Så här räknar du ut ditt BMI

Att räkna ut sitt BMI ger en indikation rörande om man är underviktig, normalviktig eller överviktig. Ditt värde får du genom att dividera din kroppsvikt i kilogram med din längd i centimeter upphöjt till två.

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med BMI?
  2. Vad betyder mitt BMI-värde?

Denna guide lär dig:

  • Vad det är och hur du räknar ur ditt BMI-värde.
  • Varför det inte alltid är tillförlitligt.
  • Vilka värden som indikerar undervikt, normalvikt och övervikt.

Vad menas med BMI?

Ditt BMI-värde får du genom att dividera din kroppsvikt i kilogram med din längd i centimeter upphöjt till två. Det värde man får fram via uträkningen används för bedömning gällande om man har en sund vikt. Det spann man hamnar i är inte alltid helt sanningsenligt, då räknesättet inte tar hänsyn till hur mycket muskler man har, den självupplevda kroppskänslan eller det allmänna välbefinnandet.

Styrketränar man och är relativt kort i förhållande till den tunga muskelmassan, kan ens värdet indikera att man är överviktig. Är man naturligt lång och smal kan det uträknade BMI-måttet signalera att man är underviktig, något som kanske inte stämmer eftersom man känner sig pigg och kry trots sin låga vikt.

Beräkna din BMI


Många faktorer spelar in när man bedömer hälsa i relation till vikt. Har någon en stor buk men är smal i övrigt kan BMI-värdet ange att personen är normalviktig. Men för stora fettansamlingar runt buken, magen eller höfterna är ofta en hälsorisk och indikation på leverinfettning som kan ge uppkomst till hjärtinfarkt, förhöjda blodfetter, stroke och cancer.

Midjemåttet kan vara en mer tillförlitlig indikation om du är rädd för att du börjar bli överviktig. För kvinnor går gränsen för övervikt vid ett midjemått på 88 centimeter, och för män vid 102 centimeter. Men redan vid ett midjemått på 94 centimeter ligger män i riskzonen för att drabbas av följdsjukdomar.

Annons

Vad betyder mitt BMI-värde?

Dina värden säger inte allt om din hälsa och din vikt. Träning, kost och vila har en inverkan på hur vi mår i kombination med en rad psykologiska och biologiska aspekter.

Ditt midjemått, ålder och kön har också inverkan på din kropp och din hälsa. Med åren kan man få en långsammare ämnesomsättning och enklare gå upp i vikt än när man var yngre och mer aktiv.

Olika BMI-värden

Räknar du ut ditt värde och det är 18,5 eller lägre klassificeras det som undervikt. För somliga indikerar ett lågt värde att de skulle må bra av att gå upp ett par kilo för att bli starkare och piggare medan andra inte lider av det alls.

Normalvikt klassificeras av ett värde mellan 18,5 till och med 24,9. En normal vikt är givetvis bra men i denna kategori är det extra viktigt att även se till midjemåttet och en helhetsbild rörande hälsan. Spannet normalvikt är relativt stort och att röra på sig och äta nyttigt är bra metoder för att bibehålla en sund vikt.

Mäter man 25-29,9 är, betyder det att man är överviktig. Precis som i de andra kategorierna behöver ett mått som signalerar övervikt inte betyda en hälsorisk. Muskler väger mer än fett och kan ställa till det i uträkning av just detta värde.

Vill du gå ner i vikt är det mer träning och en kalorisnålare kost som gäller. Övervikt som beror på leverinfettning och ger ett värde på 27 eller högre, kan öka risken för förhöjt blodtryck och diabetes. BMI-värden som mäter 30 eller mer är lika med svår övervikt eller fetma. Små medel kan göra stora förändringar för personer inom denna kategori.

Många går successivt upp i vikt på grund av brist på träning i kombination med onyttig mat och ett stillasittande arbete. Att röra på sig och styrketräna ett par gånger i veckan, promenera eller cykla kan göra stor skillnad för dig som vill gå ner i vikt. När man räknar ut BMI-värden är det alltid viktigt att inte lita blint på resultatet.

Vältränade och därmed tunga personer kan ha ett värde som överstiger 30. Äldre personer kan vara kraftigt undernärda trots att deras BMI-värde påvisar normalvikt.

Rekommenderade artiklar

Annons