Annons
Annons

Öka din motivation genom att träna tillsammans med någon du upplever som bättre än dig!

De flesta vet nog med sig att träning är bra för kroppen och att man får många hälsofördelar genom att röra på sig. Men trots detta kan det vara lite si och så med motivationen. Inte minst nu under vintern med dess snö och kyla kan motivationen att ta sig ut på en löprunda eller bege sig till gymmet kännas alldeles för låg. Då kan det vara intressant att få veta att det nu finns forskare som har hittat vad nyckeln till träningsmotivationen kan vara.

Nyckeln till träningsmotivationen är motsägelsefull

Dock ska man inte tro att nyckeln till träningsmotivation är särskilt logisk och rationell – snarare tvärtom. Ett forskarteam vid Kansas State University har nämligen konstaterat att man kan öka sin motivation genom att träna tillsammans med någon som man upplever som bättre än sig själv. Om man tränar med en träningspartner som uppfattas som bättre kan man öka såväl sin träningstid som sin träningsintensitet med så mycket som 200 procent! Det låter kanske motsägelsefullt, man kan ju snarare tro att man ska tappa sin motivation om man upplever sig som sämre än sin träningspartner när man tränar tillsammans.

Hur kan man öka sin motivation till träning?

Det är Brandon Irwing, biträdande professor i kinesiologi, som har undersökt hur man kan öka sin motivation till fysisk aktivitet. Han valde att i sin studie fokusera på ifall individer engagerade sig mer intensivt i sin fysiska aktivitet när de tränade ensamma jämfört med när de tränade tillsammans med en virtuell träningspartner eller när de tävlade mot en lagkamrat.

Kan träningskompisen hjälpa eller stjälpa?

Brandon Irwing menar att de flesta människor tycker om att träna tillsammans med andra och göra sina träningspass till en social aktivitet. Men frågan är ifall det sociala umgänget hjälper eller stjälper effekten av träningen. Därför ville forskarna undersöka detta och ta reda på vilken effekt en träningspartner egentligen kan ge. Det som forskargruppen konstaterat efter studiens genomförande var att när man tränar tillsammans med någon som man upplever som lite bättre än sig själv så tenderar man att anstränga sig lite mer än man normalt skulle ha gjort ifall man tränade ensam.

Cyklade i genomsnitt tio minuter i sträck

Under den första delen av studien så fick en grupp kvinnliga studenter i träna på en stillastående träningscykel under sex olika träningspass under totalt en fyra veckor lång period. Forskarteamet instruerade studenterna att cykla så länge som de kände att de kunde klara av. I genomsnitt så cyklade varje deltagare ungefär tio minuter.

Fick cykla mot en virtuell träningspartner

Efter denna inledande del av studien så fick deltagarna komma tillbaka till labbet för fler träningspass. Men nu blev de informerade om att de skulle träna samtidigt som en partner i ett annat labb, och denna träningspartner skulle kunna se deltagaren på en skärm medan hon tränade. Deltagarna blev samtidigt också informerade om att deras virtuella träningspartner var en av de andra personerna från den första studien och att han eller hon hade cyklat cirka 40 procent längre än deltagaren under den första träningssessionen. Men i själva verket var det dock en videoslinga som upprepades. Det var alltså inte en riktig träningspartner av kött och blod som deltagarna tränade tillsammans med utan bara en förinspelad video.

Cyklade nio minuter längre än vid första träningssessionen

Forskargruppen försökte alltså att skapa intrycket att den virtuella partnern var lite bättre än deltagaren i studien. Men det var också det enda de visste om sin träningspartner. Under denna del av studien så visade det sig att studiens deltagare cyklade i genomsnitt nio minuter längre än när de hade cyklat helt ensamma under den första delen av studien. Forskarteamet tyckte förstås att den 90-procentiga ökningen av träningstiden var väldigt lovande och det sporrade dem till att fortsätta sin studie och dessutom driva den ytterligare ett steg längre. Nu ville de undersöka ifall en ökad motivation skulle kunna få deltagarna att orka cykla ännu längre.

Fick träna tillsammans med en virtuell lagkamrat

Deltagarna fick återigen komma tillbaka till labbet för en ny träningssession och även denna gång fick de träna tillsammans med en virtuell partner. Men denna gång blev de instruerade att de skulle bilda ett lag tillsammans med sin virtuella träningspartner. Brandon Irwing berättade att forskarteamet meddelade deltagarna att de skulle jobba tillsammans med sin virtuella partner för att uppnå en gemensam lagpoäng. Denna lagpoäng skulle bestå av tiden för den person i laget som först slutade cykla. Med det förra träningspasset i åtanke så trodde deltagarna att de inte skulle orka träna lika länge som sin virtuella partner. Forskarteamet hade därmed skapat en situation där studiens deltagare trodde att det var de som var den svagaste länken i sitt träningsteam.

Annorlunda resultat över tid

Under denna tredje träningssession så cyklade deltagarna i genomsnitt två minuter längre än när de bara tränade tillsammans med den virtuella träningspartnern under den andra träningssessionen.  Dock påpekar forskarna att resultatet ser annorlunda ut över tid. Två minuter är ett genomsnitt för samtliga deltagare i studien. Men över tid blev skillnaden mycket större. Vid det första träningstillfället cyklade studiens deltagare ungefär en minut längre än kontrollgruppen. Men vid det sista träningstillfället så cyklade deltagarna nästan 160 procent längre än deltagarna i kontrollgruppen och nästan 200 procent längre än när de utförde träningssessionen enbart som individer.

Blev sporrade av att skapa bra resultat för laget

Forskarna tror att dessa resultat kan bero på att de deltagare som trodde att de tränade tillsammans med en partner presterade extra mycket för att de inte ville svika sin träningspartner. De blev alltså sporrade av att skapa ett bra resultat för laget som helhet, vilket gav dem ytterligare motivation till träningen. Forskningsteamet var väldigt förvånade över den drastiska ökningen som blev över tid genom att man lät studiens deltagare att träna tillsammans med en lagkamrat. Ifall man ständigt tränar tillsammans med någon som slår en gång på gång så borde ju motivationen snarare sjunka. Men studiens resultat visade ju den totala motsatsen. Över tid kan det alltså bli väldigt motiverande att träna tillsammans med en träningspartner som är bättre än en själv, åtminstone så länge som de övriga förutsättningarna är de rätta.

Den optimala träningspartnern är 40 procent bättre än en själv

Forskningen har visat att ifall en träningspartner eller lagkamrat är på ungefär samma nivå eller är på en exponentiellt bättre nivå så försvinner träningsmotivationen. För att få optimal träningsmotivation bör man, enligt forskarteamet, träna tillsammans med en partner som befinner sig på en nivå ungefär 40 procent bättre än sig själv. Forskarna påpekar att om man har specifika träningsmål, som att förbereda sig inför att skriva ett maraton, så bör man överväga att inte bara träna tillsammans med någon annan, utan också se till att träna tillsammans med någon som är bättre än en själv. Och för att få en extra boost så kan man också överväga att lägga till någon typ av lagsport som involverar konkurrens i sitt träningsprogram, till exempel att spela basket eller fotboll regelbundet någon gång i veckan.

Fortsatt forskning kring virtuella träningspartners

Fortsättningsvis vill forskarteamet göra ytterligare studier där de använder sig av virtuella träningspartners för att hitta sätt att öka såväl tid som intensitet vid fysisk aktivitet. Men i framtiden hoppas forskningsgruppen att de kan gå bortom de falska träningspartners som de använde sig av i denna studie. Istället vill de nu hitta sätt att försöka para ihop träningssugna personer med andra träningssugna personer. Brandon Irwing berättar att man skulle kunna använda sig av liknande programvara som dejtingsajter använder sig av för att kunna para ihop riktiga personer från hela landet eller varför inte hela världen, så att de därefter kan träna tillsammans virtuellt. De som är sugna på att träna tillsammans med en partner kan med hjälp av programvaran då bli ihopmatchad med någon annan utifrån vilka  träningsmål de har och vilken nivå de befinner sig på. Genom att använda sig av dagens teknologi skulle man till och med kunna springa tillsammans med en träningspartner virtuellt genom att använda sin smartphone. För tillfället undersöker Brandon Irwing och hans forskarteam vilka möjligheter som finns och de hoppas att kunna få sina idéer om virtuella träningspartners förverkligade inom de närmast kommande åren.

Annons